CERTYFIKATY
Certyfikat PDF Print E-mail
Jest to dokument oceniający obiekt budowlany pod względem zużycia energii. Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, dokument ten określa wielkość zużycia energii związanej z ogrzewaniem i wentylacją, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym. Świadectwo charakterystyki energetycznej wymaga aktualizacji raz na 10 lat. Może być sporządzone i poświadczone wyłącznie przez uprawnionego specjalistę.
Certyfikacji podlegają:
  • budynki oddawane do użytkowania
  • budynki istniejące i lokale podlegające zbyciu
  • budynki, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie
 
Pierwsza strona świadectwa PDF Print E-mail

swiadectwo

 
Certyfikat energetyczny zawiera: PDF Print E-mail
  • Wskaźnik EP - określa ilość zużywanej energii w budynku/lokalu i stanowi informację o jego jakości energetycznej
  • Wskaźnik EK - określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku.
  • Wnioski, jakie dodatkowe modernizacje budowlane są wskazane, być jakością obiektu budowlanego
Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do
1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy. Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.|

Nasza firma dbając o najwyższy poziom obsługi stara się również o to aby cena naszych usług była przystępna. Zależy ona jednak od bardzo wielu czynników, dlatego ustalana jest indywidualnie z klientem.
 


TERMO KONTROL "Energia twojego domu pod kontrolą"